Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK
Huisartsenpraktijk 't Hooge Zand is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0598-393050
Telefoonnummer: 0598-393050
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Verklaringen

Verklaringen

In onze praktijk worden geen verklaringen afgegeven ten behoeve van derden; dit mag niet volgens de huidige richtlijnen en is ook niet wenselijk gezien de zorgplicht van uw huisarts.

U heeft wel het recht op een afschrift uit uw medisch dossier als u dit wenst.

Bij huisarts Kramer kan u wel een attest aanvragen; dit is geen verklaring maar een feitelijk opsomming van uw huidige medisch toestand op papier.

Medisch informatie wordt uitsluitend aan derden verstrekt bij een schriftelijk verzoek samen met uw handtekening dat u toestemming geeft om deze informatie te verstrekken. Hier zijn meestal kosten aan verbonden.

 

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts

om een ‘geneeskundige verklaring’ af te geven

 

 

U heeft van uw behandelend arts gehoord dat hij/zij geen ‘geneeskundige verklaring’ afgeeft. Uw arts heeft daarbij

gehandeld op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

• U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een

verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.

• U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw

gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van

uw gezichtsvermogen etc) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.

• U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat.

Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondhei

dstoestand bij de behandelend arts

opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

In het kort een toelichting op deze regels:

• De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt,

waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om

bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te

besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of

heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

• Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’

dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw

toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

Wat kunt u nu nog doen?

• De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een

goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken.

Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor

bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle

informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.

• Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al

dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te

geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel

en niet van belang zijn bij de beoordeling.

 

 

Deze weigeringsbrief kan u downloaden van de volgende website:

http://knmg.artsennet.nl/Publicaties/KNMGpublicatie/Weigeringsbriefje-2003.htm

Contact

Spoednummer 0598-391010
 

Huisartsenpraktijk 't Hooge Zand

Erasmusweg 155
9602 AD Hoogezand
Telefoon:
0598-393050
Receptenlijn:
0598-390487
Fax:
0598-380458
KvK:
54138353
E-mail:dajohn@huisarts.com
BIG-nummer:79042716501